Ljubićski ili Ljubićki

Piše se Ljubićki.

S iz nastavka -ski gubi se ispred suglasnika ć, č, š i ž: Ljubić+ski=Ljubićki, mladić+ski=mladićki, junač+ski=junački (od junak), Niš+ski=Niški, lupež+ski=lupeški (posle jednačenja po zvučnosti).