kudikamo bolje ili kud i kamo bolje

Piše se kudikamo bolje.

Prilog kudikamo pojačava značenje komparativa i superlativa i znači znatno više, neuporedivo, daleko.