kuda ideš ili gde ideš

Piše se i jedno i drugo.

Kuda je prilog za pravac (kuda ideš), a gde je prilog za mesto (gde živiš) i ređe za pravac (gde ideš).