kovačom ili kovačem

Piše se kovačem.

Instrumental od imenice kovač je kovačem. Imenice prve vrste čija se osnova završava prednjonepčanim suglasnikom imaju nastavak -em u instrumentalu: krajem, mladićem, nožem, Milošem, Gočem, Njegošem, Radošem.