ko ili k'o

Piše se ko.

Apostrof se ne piše umesto samoglasnika koji se izgubio u procesu asimilacije (jednačenja) i sažimanja: ko umesto kao, došo umesto došao (u govornom jeziku i u poeziji).