kontaktovati ili kontaktirati

Piše se kontaktirati.