konsigent ili konsignant

Piše se konsignant.

Od latinskog consignans. To je onaj koji daje robu u konsignaciju. Onaj koji prima robu je konsignatar.