ko god ili kogod

Piše se i jedno i drugo.

Rečca god piše se spojeno sa zamenicom kad je nenaglašena i kad pojačava njeno neodređeno značenje: ako kogod pita u značenju neko. U ostalim slučajevima piše se rastavljeno: ko god pita samo ćuti. Isto i kogagod koga god, kakavgod kakav god, štogod što god.