k gradu ili ka gradu

Piše se ka gradu.

Kada se predlog k(a) nalazi ispred imenskih reči koje počinju suglasnicima k, g, h ili suglasničkim grupama obavezna je njegova upotreba sa nepostojanim a: ka kući, ka Kruševcu, ka gradu, ka Goču, ka hrastu, ka hramu, ka prelazu, ka štali, ka skrovištu, ka školi.