jun ili juni

Piše se i jedno i drugo.

Od latinskog junius što znači Junonin po rimskoj boginji kojoj je bio posvećen.
Stari slovenski naziv je lipanj po lipama koje tada cvetaju.
Genitiv je juna a ne junija.