jugonostalgija ili jugo nostalgija

Piše se jugonostalgija.

Prvi deo složenica jugo koji znači jugoslovenski piše se spojeno: Jugobanka, Jugorosgas, Jugoremedija, jugovinil, jugokošarka, jugoodbojka.