jugoistok ili jugo istok

Piše se jugoistok.

Prefiksoidi jugo- severo- pišu se sastavljeno: jugozapad, jugoistok, severozapad, severoistok. I pridevi izvedeni od njih pišu se spojeno:  jugozapadni, jugoistočni, severozapadni, severoistočni.


Pravac između juga i jugoistoka, juga i jugozapada, odnosno između severa i severoistoka i severa i severozapada pišemo sa crticom: jugo-jugoistok, jugo-jugozapad, severo-severoistok, severo-severozapad. I prideve izvedene od njih pišemo sa crticom: jugo-jugoistočni, jugo-jugozapadni, severo-severoistočni, severo-severozapadni.

Ako je prvi deo promenljiv piše se crta umesto crtice: pravac jug — jugoistok ili iz smera severa — severoistoka.