jugoistok ili jugo istok

Piše se jugoistok.

Prefiksoid jugo piše se sastavljeno: jugozapad, jugozapadni, jugoistočni.
Pravac između juga i jugoistoka pišemo sa crticom: jugo-jugoistok, severo-severozapad.
Ako je prvi deo promenljiv piše se crta umesto crtice: pravac jug -- jugoistok ili iz smera istoka -- jugoistoka.