jedan kilometar ili jedan kilometra

Piše se jedan kilometar.

Uz broj jedan i brojeve sa jedan na kraju složenih brojeva upotrebljava se jednina. Dvadeset jedan kilometar, trideset jedan kilometar, četrdeset jedan kilometar, pedeset jedan kilometar ...