jedan dobar čovek ili jedan dobri čovek

Piše se jedan dobar čovek.

Uz jedan i neki ide pridev neodređenog vida.