januar ili januvar

Piše se januar.

Od latinskog Janus, januarius što znači Janusov mesec. Janus je staroitalsko i rimsko božanstvo sa dva lica. Staro gleda unazad a mlado napred.
Stari slovenski naziv je sečanj. Dobio je ime po seči drva.