jaja ili jajeta

Piše se i jedno i drugo.

Bolje je dva, tri, četiri jajeta a pet jaja.
Jaje-jajeta-jajetu-jaje-jaje-jajetom-jajetu retko jaje-jaja-jaju-jaje-jajem-jaju u jednini i
jaja-jaja-jajima-jaja-jaja-jajima-jajima u množini.