ja sam ili jasam

Piše se ja sam.

Glagolske enklitike se pišu odvojeno: ja sam, ti si, on je, mi smo, vi ste, oni su.