ja i ti ili ti i ja

Piše se i jedno i drugo.

Ne postoji ni u Pravopisu ni u gramatici pravilo o redosledu kojim se nabrajaju zamenice. To je pitanje bontona i lične skromnosti. Ja u tom slučaju treba staviti na poslednje mesto.