izlažu ili izlagaju

Piše se izlažu.

Prezent glagola izlagati, koji je nesvršeni prema izložiti, glasi: izlažem-izlažeš-izlaže-izlažemo-izlažete-izlažu. Ako se prvo lice jednine završava na -em, nastavak trećeg lica množine je -u: ja izlažem, a oni izlažu.
Glagolski prilog sadašnji glasi izlažući, a ne *izlagajući jer se dobija tako što se nastavak -ći doda na treće lice množine prezenta: izlažu+ći=izlažući.