izkonstruisan ili iskonstruisan

Piše se iskonstruisan.

Zvučno ispred bezvučnog k prelazi u svoj bezvučni par s jednačeći se sa njim po zvučnosti. Iskonstruisati znači veštački nategnuto napraviti. Ne može da zameni glagol konstruisati koji je dvovidski i znači stvoriti i stvarati konstrukciju nečega.