izhitreno ili ishitreno

Piše se ishitreno.

Od izhitreno jednačenjem po zvučnosti dobijamo ishitreno.
U Srpskom jezičkom priručniku piše: ‚‚Ishitren je neologizam o kome bi se moglo još dosta raspravljati, prvo zato što nema glagola ishitriti (u značenju ‚‚‚na brzinu uraditi") od koga bi to bio particip, drugo što je teško videti u čemu je njegova neophodnost kraj već postojećih izraza prenagljen, nepromišljen, brzoplet, preuranjen itd. Ipak, nijedan od ovih argumenata ne bi morao biti presudan. Uvek se može u bliskoj budućnosti zamisliti situacija u kojoj bi ‚‚ishitren" postalo toliko rasprostranjeno da ga više niko ne bi dovodio u sumnju niti uopšte osećao kao neologizam. Poslednju reč, dakle, kao i uvek ima...običaj u čijoj je vlasti presuda i pravo i norma govora. Iz prakse, iz stvarne i kolektivne upotrebe u krajnjoj liniji proizlaze pravila, a ne obrnuto."