izcepati ili iscepati

Piše se iscepati.

Po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti.