itd. ili i t. d.

Piše se itd.

Skraćenica višečlanog izraza i tako dalje piše se sa tačkom samo na kraju umesto posle svakog ispuštenog dela.