.! ili !

Piše se !.

Kraj rečenice osim tačkom (.) obeležavamo upitnikom (?) ili uzvičnikom (!) ili tri tačke kojima se obeležava prekid teksta (...)
Ti znaci se ne kombinuju sa tačkom na kraju rečenice.
Izuzetak je recimo: Na kraju uzvične rečenice pišemo !.