(2010.) ili (2010)

Piše se (2010).

Tačka se ne piše iza arapskih brojeva ako se nalazi ispred nekog drugog znaka interpunkcije.