hrišćanin ili Hrišćanin

Piše se hrišćanin.

Malim slovom pišu se nazivi koji označavaju versku, rasnu i antropološku pripadnost: pravoslavac, katolik, protestant, musliman, budista, franjevac, sunit, šiit, belac, crnac, crvenokožac, neandertalac, kromanjonac, dinarac, nordijac.