hridi ili hrida

Piše se i jedno i drugo.

Hrid je imenica muškog i ženskog roda. Kad je muškog roda menja se po prvoj vrsti: hrid-hrida-hridu, a kad je ženskog roda menja se po četvrtoj vrsti: hrid-hridi-hridi. Hridina je augmentativ od hrid.