greški ili grešaka

Piše se grešaka.

Genitiv množine od imenice greška glasi grešaka: nekoliko grešaka ga je koštalo pobede.