gluvonema ili gluvo-nema

Piše se gluvonema.

I gluhonema. Sastavljeno se pišu spojevi prideva koji čine smisaonu celinu.