gluvlji ili gluši

Piše se i jedno i drugo.

Komparativ od prideva gluv je gluvlji (od gluv+ji jotovanjem dobijamo gluvlji), a komparativ od prideva gluh je gluši (od gluh+ji jotovanjem dobijamo gluši).