geta ili getoi

Piše se geta.

Imenica geto u jednini je muškog roda i menja se: geto-geta (ne getoa)-getu (ne getou), a u množini je srednjeg roda i menja se: geta (ne getoi)-geta (ne getoa)-getima (ne getoima).