geostrateški ili geo strateški

Piše se geostrateški.

Prefiksoid geo piše se spojeno: geodinamika, geolingvistika, geometrija, geograf, geomehanika, geopolitika, geostrategija, geofizika, geocentričnost, geometar.