fuga ili fugna

Piše se i jedno i drugo.

Fuga (od latinskog fuga) je kompozicija za više glasova u kojoj isti stav ponavlja, jedno za drugim, više raznih glasova i pukotina, žleb.
Fugna (od nemačkog Fuge) je spoj, pukotina, žleb.