fudbal ili futbal

Piše se fudbal.

Od engleskog foot-ball. Bezvučno ispred zvučnog b prešlo je u svoj zvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti.