Fejsbuk ili Fejzbuk

Piše se Fejsbuk.

U novijoj leksici stranog porekla, s osloncem na izvorni jezik, često ne dolazi do jednačenja po zvučnosti na sastavu složenica, ponekad i u rečima čije sastavnice ne razaznajemo. Pa Facebook transkribujemo kao Fejsbuk.