februar ili februvar

Piše se februar.

Od latinskog februarius što znači mesec čišćenja i pokajanja.
Stari slovenski naziv je veljača.