evangelistička crkva ili Evangelistička crkva

Piše se Evangelistička crkva.

Zvanični nazivi crkava pišu se velikim početnim slovom prve reči: Evangelistička crkva, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva, Anglikanska crkva, Islamska verska zajednica.