evaluacija ili evalvacija

Piše se evaluacija.

Od francuskog evaluation što znači  ocenjivanje, vrednovanje.