elektrodistribucija ili elektro-distribucija

Piše se elektrodistribucija.

Prefiksoid elektro uvek se piše sastavljeno: elektroenergija, elektroprivreda, elektromagnet, elektromagnetizam, elektromotor, elektrostatika, elektrometalurgija, elektroterapija, elektroinstalater, elektromonter, elektrokardiogram, elektrooptika, elektrooprema.