eksces ili ekces

Piše se eksces.

Od latinskog excessus što znači ispad, neuravnotežen postupak. Isto i: ekscesan, ekscesni, ekscesivan, ekscesivnost.