Duleta ili Dula

Piše se i jedno i drugo.

Genitiv i akuzativ od imena Dule je Duleta ili Dula.
Muška imena i nadimci Rade, Vule, Đole, Mile, Cile, Sale kad imaju dugosilazni akcenat menjaju se po drugoj vrsti kao dete-deteta: Radeta, Vuleta, Đoleta, Mileta, Cileta.
Sa dugouzlaznim Rade, Vule, Mile, Cile, Sale menjaju se po prvoj vrsti i u genitivu glase: Rada, Vula, Đola, Mila, Cila, Sala.