dugodnevnica ili dugodnevica

Piše se i jedno i drugo.

Ali je bolje dugodnevica (bez n).