doviđenja ili do viđenja

Piše se doviđenja.

Tradicionalni pozdrav pri odlasku piše se spojeno: Doviđenja, tamo gore.
Rastavljeno se piše u izrazima do skorog viđenja, kao i do gledanja do slušanja. 

Od ovoga treba razlikovati upotrebu predloga od sa imenicom viđenje u genitivu, viđenja: do viđenja i ponovnog susreta došlo je na Pupinovom mostu.