dovezen ili dovežen

Piše se dovezen.

Trpni glagolski pridev od glagola dovesti glasi dovezen. Isto i izvezen i uvezen.