doktorand ili doktorant

Piše se doktorand.

Doktorand je onaj koji priprema doktorat, kandidat za doktora.