dodatci ili dodaci

Piše se dodaci.

Suglasničke grupe teške za izgovor se uprošćavaju. se gubi ispred c(ts) jer c u sebi sadrži t.