dodajući ili dodavajući

Piše se dodajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola dodavati glasi dodajući.