dobivao ili dobijao

Piše se i jedno i drugo.

Dobijao je radni glagolski pridev od glagola dobijati.
Dobivao je radni glagolski pridev od glagola dobivati. 
Oba su nesvršena prema svršenom glagolu dobiti. Trpni pridev je dobiven i dobijen.
Izraz dobiti korpu znači biti odbijen.