do pola ili dopola

Piše se i jedno i drugo.

Prilog dopola koji znači do polovine, piše se spojeno: čaša je dopola puna.
U izrazu od pola osam do pola dva piše se rastavljeno.