decembar ili decenbar

Piše se decembar.

Od latinskog decem što znači deset dobili smo decembar deseti mesec u godini jer su stari Rimljani brojali mesece od marta.
Stari slovenski naziv bio je prosinac. Tada sunce posle zimskog solsticija počinje da prosinjuje.